Hvad er en septiktank?

En septiktank, der også kaldes en trixtank eller en bundfældningstank, er en tank, der har til formål at holde på slam, papir og andre affaldsstopper fra spildevandet, du udleder via din kloak.

Hvor ofte skal septiktanken tømmes?

For at sikre en effektiv septiktank skal den tømmes med jævne mellemrum. En tommelfingerregel siger, at det cirka skal gøres en gang årligt, da konsekvenserne af, at den flyder over, kan være årsag til forurening af miljøet og grundvandet.

Hvordan foregår tømningen?

Tømning af septiktank fungerer således, at du får besøg af en lastbil med slamsuger, der suger indeholdet fra din septiktank op og fordeler det således, at vand og slam kommer hver for sig. Når septiktanken er tom, bliver vandet pumpet ned i septiktanken igen, hvor slammet bliver kørt væk. Noget andet, der er værd at være opmærksom på, er, at dækslet til septiktanken skal være placeret i terrænhøjde, så det let kan tilgås af slamsugerens mandskab. Derudover er det også relevant, at dækslet ikke er lavet af et tungt materiale såsom beton, hvilket vil besværliggøre hele processen for slamfugerens mandskab.

Kontakt en kloakmester

Når det er tid til tømning af septiktanken, skal du i kontakt med en kloakmester, der har kompetencerne og det rette udstyr til at foretage arbejdet med.