Hvad er LAR?

Lokal Afledning af Regnvand (LAR) er en tilgang til håndtering af regnvand, der sigter mod at reducere byers afhængighed af traditionelle afløbssystemer og minimere miljømæssige påvirkninger. LAR fokuserer på at bevare og genbruge regnvand på stedet, hvor det falder, i stedet for at lede det væk gennem kloaksystemet.

Formålet med LAR er at imitere og genoprette naturlige vandkredsløb i byområder. Dette opnås ved at anvende forskellige metoder og teknikker, herunder permeable belægninger, regnbede, grønne tage, regntønder og regnvandsbassiner. Disse løsninger tillader regnvandet at infiltrere i jorden, fordampe eller blive brugt til vanding af grønne områder.

Der er mange fordele ved LAR, der for det første reducerer risikoen for oversvømmelser og forbedrer vandkvaliteten. Det gør LAR ved at tillade naturlig filtrering og fjernelse af forurenende stoffer fra regnvandet, før det når ud i vandløb og søer.

LAR bidrager derfor til en mere bæredygtig og vejrbestand byudvikling, og der er forskellige regler betingelser for LAR i de enkelte kommuner. Derfor er det også vigtigt, at man arbejder sammen med en professionel såsom en anlægsgartner, der kender til de forskellige LAR-løsninger.