Hvad er et ABDL-anlæg?

ABDL står for automatisk branddørslukning og vil i tilfælde af brand sørge for, at branddøre og andre døre, der er koblet til anlægget, lukkes. Dørene er under normale forhold holdt åbne med elektromagneter. I tilfælde af brand vil anlægget slukke for strømmen til elektromagneterne, så dørene lukker i. Dermed kan personer, der stadig er til stede i bygningen, nå at komme ud. Branddøre må aldrig holdes permanent åbne eller blokeres, da deres funktion i tilfælde af brand så forsvinder.

Sikkerhed først med en røgdetektor

ABDL-anlægget er koblet sammen med røgdetektorer, som udløser dørenes lukkemekanisme, når de opfanger, at der er røg eller brand i bygningen. Dørene er med til at begrænse udviklingen af branden ved passivt at standse muligheden for at branden spreder sig. Dermed kan resterende personer nå at komme sikkert udenfor.

Krav om ABDL-anlæg

I nogle større bygninger og i nyere byggerier er et ABDL-anlæg et lovkrav. Det kan være på hospitaler, institutioner eller andre store bygninger, hvor der frekventerer mange mennesker. Det er et lovkrav at have ABDL-anlægget for at overholde reglerne om brandsikkerhed. Anlægget er også med til at begrænse skaderne på bygningen, så der ikke skal bruges så mange ressourcer på at genopbygge efter branden.