Hegn til haven – hvilket skal jeg vælge?

Tænk over hegnets funktion

Når det kommer til hegn i haven, så er der mange muligheder for dets funktion. Ønsker du, at hegnet skal afskærme for nysgerrige forbipasserende, skal hunden have frit løb i haven eller skal det bruges til at skabe hygge? Tænk over, hvilket behov, som hegnet skal opfylde.

Typer af hegn

Der findes forskellige typer af hegn, og når du ved, hvilket behov hegnet skal opfylde, skal du vælge hegn efter dets type. De mest populære typer af hegn er:

  • Faste hegn og plankeværk
  • Stakit
  • Trådhegn
  • Glashegn
  • Udtrækssegl
  • Levende hegn såsom tætte og høje hække

Fordelen ved faste hegn og plankeværk er, at de kan sættes hurtigt op og yder en tæt afskærmning – de kræver dog lidt vedligeholdelse og evt. reparation, som tiden går. Fordelen ved at vælge et stakit er, at det fungerer som en indramning af din grund, og sikrer, at hunden bliver på grunden. Det afskærmer dog ikke for forbipasserende, da der er mellemrum mellem stakittets bjælker.

Love og regler

Inden du opsætter et hegn på din grund, bør du tænke over, om det overhovedet er tilladt. Kig i lokalplanen eller grundejerforeningens bestemmelse og se, hvilke regelsæt der gælder for hegn på din grund. Grænser hegnet op til din nabo, er det vigtigt, I er enige om hegnet, og at I begge betaler halvdelen hver. Der kan dog være tilfælde, hvor andre forhold gør sig gældende.

Find det rette hegn Hos Lemming Hegn tilbyder de mange hegn til haven af forskellig type og karakter. De vejleder og hjælper dig med at beslutte, hvilket hegn der er det rigtige for dig. Det er en god idé, at du på forhånd har gjort dig tanker om hegnets udseende og funktion.