Guide til skiltevalg til din virksomhed

Sådan vælger du det rette skilt til din virksomhed

Skilte kan være en afgørende del af din virksomheds strategi for at få flere kunder, og derfor er det vigtigt at vælge de rigtige.

Start med at identificere formålet med skiltet. Skal det indeholde logo eller firmanavn eller begge? Skal det være synligt fra lang afstand eller kun tæt på? Formålet med skiltet skal fremgå meget tydeligt, så dine kunder og samarbejdspartnere ikke er i tvivl. Synligheden og placeringen har stor betydning for, hvor effektive dine skilte er: et parkeringsskilt virker kun, hvis det er placeret korrekt og er synligt – det samme gælder logoer og navneskilte.
Det er vigtigt at være bekendt med de lokale regulativer og tilladelser i din kommune. Er der grænser for, hvor store dine skilte må være, må du placere dem ved vejen eller er der andre regler?

Til sidst skal du vælge den rigtige type, så dit formål kommer til sin ret: skal det være bilreklamer, klistermærker eller store bannere.

Guide til at finde den bedste skilteløsning for din virksomhed

Skiltet kan du se som en vital del af din brandingstrategi. Skab synergi og identitet med hjælp fra din skiltemager, så dine skilte er genkendelige og afspejler din virksomhed på bedste vis. Det er vigtigt, at dine skilte er af høj kvalitet og har et godt design og udseende. Dårlig kvalitet kan hurtigt give kunder det forkerte indtryk af din virksomhed. Et professionelt skiltefirma kan sammen med din digitale marketing forbedre din samlede brandingstrategi, så din virksomhed står stærkere. Du kan også overveje digital skiltning.

Du bør selvfølgelig også gøre dig nogle overvejelser omkring drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, så dine skilte altid er flotte og i god stand.

Få succes med skiltning – en trin for trin guid til valg af skilte

  1. Start med at definere din målgruppe. Uden en målgruppe kan du ikke lave et godt skilt.
  2. Lav derefter en skiltningsplan: hvad vil du gerne opnå med dine skilte og hvornår vil du gerne være i mål.
  3. Vælg de rigtige skiltetyper og -materialer. Din skiltemager kan hjælpe dig med at vælge helt rigtigt til dit specifikke formål og målgruppe.
  4. Installer og vedligehold skiltene. Sørg for at de er opdaterede, ikke er slidte eller i stykker, så du altid har flotte skilte.