Hvad er zoneterapi?

Der findes i dag mange forskellige alternative behandlingsmetoder, og det kan være svært at finde rundt i, hvad de hver især går ud på, og hvordan de adskiller sig fra hinanden. En type af alternativ behandling er zoneterapi. Det er en anerkendt alternativ behandlingsform, og den bruges ofte som supplement til anden behandling for sygdom.

Zoneterapi er en behandlingsmetode, hvor man med trykpåvirkninger forsøger at forbedre funktioner andre steder end der, hvor man trykker. Teorien, der ligger bag zoneterapi, går på, at hele kroppen hænger sammen, og at de små delområder på kroppen kommunikerer og vekselvirker med hinanden.

Den mest brugte form for zoneterapi er fodzoneterapi, som, som navnet antyder, fokuserer på fødderne, og hvordan der i fødderne er punkter eller zoner, der hænger sammen med andre dele af kroppen, herunder forskellige organer, knogler, muskler og nervesystemet.

Individuel behandling

Et vigtigt aspekt af zoneterapi som behandlingsform er, at det er helheds- og klientorienteret. Det betyder først og fremmest, at der er fokus på, at kroppen hænger sammen, og at denne sammenhæng er forskelligt fra menneske til menneske.

Det betyder også, at behandlingen tilrettelægges ud fra det enkelte menneske. I praksis vil det altså sige, at forskellige personer, der henvender sig med samme symptomer, vil få forskellig og individuelt tilrettelagt behandling.

Overvejer du at blive zoneterapeut?

Går du selv rundt med tanker om at blive zoneterapeut og tage en uddannelse inden for zoneterapi, er der forskellige skoler rundt omkring i landet, hvor du kan få en god og kompetencegivende uddannelse.

Der findes flere forskellige zoneterapi uddannelser rundt omkring i Danmark, og det er ofte forskelligt fra skole til skole, hvordan undervisningen tilrettelægges. Undersøg dine muligheder, og find det uddannelsessted, der passer bedst til dig og dine behov.