Hvad er forskellen på en begravelse og en bisættelse?

Mange kender ikke forskellen på en begravelse og en bisættelse. De to ceremonier er på nogle punkter meget ens, men adskiller sig alligevel på flere måder.

Begravelser

Begravelser begynder oftest med et præludium og en indgangssalme. Herefter beder præsten en bøn og læser en tekst fra biblen, hvorefter menigheden synger en salme. Efter salmen holder præsten en tale for den afdøde, som delvist er aftalt på forhånd i samråd med de efterladte, så talen er mere personlig og afspejler den afdøde og de efterladtes forhold og liv. Efter endnu en salme bliver kisten båret ud af kirken og ud til gravstedet, hvor menigheden samles omkring graven. Her sænkes kisten i jorden, og præsten beder en bøn. Efter bønnen kaster præsten jord på kisten med ordene ”af jord er du kommet, til jord skal du blive og af jord skal du igen opstå.” Til slut afsluttes ritualet ofte med en salme. Varigheden af begravelser kan variere alt efter, hvor mange salmer og læsninger fra biblen, der ønskes.

Bisættelser

Bisættelser foregår oftest på samme måde som en begravelse indtil talen til den afdøde. Efter talen kaster præsten jord på kisten inde i kapellet eller i kirken, og herefter kan menigheden synge en salme. Når salmen er slut, bæres kisten ud i rustvognen, hvor menigheden tager afsked med kisten og den afdøde, og samtidig ringer klokken bedeslag. Bisættelsen afsluttes altså ikke ved graven som ved en begravelse, men ved at rustvognen kører væk med kisten. Senere kan de pårørende samles ved urnegravstedet eller til en anden ceremoni, hvor man kan tage endeligt afsked med den afdøde. Du kan få råd og vejledning til en bisættelse i Ringkøbing hos Veigaard’s Efterf. Begravelsesforretning, som er din lokale bedemand, og som kan hjælpe med alt til bisættelsen eller begravelsen.