Støbning af fundament

Hvis du skal bygge et nyt hus eller anden bygning, er det meget relevant, at væggene kommer til at stå solidt, hvilket er grunden til, at der skal graves ud, så et solidt fundament kan opbygges.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at fundamentet mindst skal 90 cm ned, så det kommer under frostsikring. Herudover skal det også ned til en fast bund, hvorfor det ikke skal bygges ovenpå muldjord eller andet usikkert underlag.

Sådan laver du et solidt fundament

Det vigtigste, når du skal lave et nyt fundament, er planlægningen af dit støbearbejde, hvor du med fordel kan lave en tegning, som du kan følge.

Afsætningen overfører byggetegningen til jorden, hvilket gøres ved hjælp af pæle og snore, der kan give det første overblik over projektet. Hjørnerne af fundamentet kan markeres med en stolpe, der bankes ned i jorden og viser præcis, hvor hjørnet af fundamentet er. Når alle stolperne er banket i jorden, skal det kontrolleres, at der er lavet vinkelrette hjørner. Dette kan kontrolleres med pythagoras’ læresætning, så hvis afstanden fra et hjørne i den ene retning er 3 meter og 4 meter i den anden retning, skulle der ifølge læresætningen være 5 meter.

Hvis der er tale om et fundament til en bolig, skal fundamentet isolere mod kulden, hvorfor der er større krav til det. Når der skal støbes et fundament, graves der en rende ned til det faste underlag, der til boliger skal være bredere sammenlignet med renden til et garagefundament. Ved garager vil man typisk vælge at grave en rende på 15-25 cm, men ved bygninger, der er opvarmet, skal denne rende typisk være 33-39 cm. Renden fyldes op med fabriksbeton, der stampes med enten stolpe eller lægte, hvilket fortsættes, indtil betonen kommer op lige under terræn. Herefter kan betonen afrettes plant og derefter tørre.