Kulturen i en virksomhed kan ikke styres

– Men den kan påvirkes

Det er helt naturligt at man som leder for et team eller en hel virksomhed, vil bygge en kultur, der styrker fællesskabet, motiverer og sætter fokus på effektivitet. Dette har der igennem tiden været forskellige måder at gøre på og måden kultur håndteres har i høj grad afhængt af hvad man valgte at gøre.

I nyere tid fylder medarbejderens mening mere og mere og ledelse bliver i højere grad en demokratisk proces hvor medarbejderen inddrages. En af grundene til dette skyldes i høj grad kulturen. Kulturen i en given virksomhed, har kæmpe indflydelse og er i mange af situationer det der sætter dig over konkurrenterne.

Demokratisk ledelse og virksomhedskultur

Tænker man på virksomheder med ’god’ kultur, har virksomhederne ofte en høj grad af demokratisk ledelse i modsætning til autoritær ledelse. Virksomheder der er kendte for deres autoritære ledelse, er blandt andet Ford, der opfandt samlebåndet og McDonalds som stod for at udvikle og gøre LEAN populært.

Samtidig er disse virksomheder ikke lige frem kendte for deres virksomhedskulturer. Tænker man på ’gode’ virksomhedskulturer tænker man tit på kulturen hos Google, som modtager over 2 millioner jobansøgninger med mere hvert år.

Hvordan påvirker Google deres virksomhedskultur?

Google bygger deres virksomhedskultur igennem en flad organisationsstruktur, hvor at der snakkes åbent om alt. Der bliver derudover gjort meget ud af at deres ledere sidder sammen med medarbejderne uden en dør imellem og står derved altid til rådighed for deres medarbejdere.

Derudover har Google nogle kerneværdier der i høj grad er bygget af og for medarbejderne. De er som lyder:

  1. Focus on the user and all else will follow.
  2. It’s best to do one thing well.
  3. Fast is better than slow.
  4. Democracy on the web works.
  5. You don’t need to be at your desk to need an answer.
  6. You can make money without doing evil.
  7. There’s always more information out there.
  8. The need for information crosses all borders.
  9. You can be serious without a suit.
  10. Great just isn’t good enough.

Disse værdier kommunikeres på tværs af virksomheden via mails og hvor det ellers passer helt naturligt ind, men også som en del af selve miljøet med effektfolie på newyorker glasvægge, malet direkte på væggene og lignende.

Arbejder du på at lave en stærk kultur, så start med at finde nogle stærke værdi der er bygget af og for din medarbejdere og invester i at få dem integreret i din virksomheds daglige drift. Herefter kommer kultur helt naturligt.