Hvad kan en kloakmester hjælpe med?

Kloakken – et afløbssystem som gemmer sig under jordens overflade. Det er noget, som mange af os forbinder med fæl lugt, skidt og møg, der strømmer fra vores private afløb. Heldigvis er der folk, vi kan takke for at vedligeholde kloaksystemerne. Men hvad laver en kloakmester egentlig?

En professionel kloakmester har bestået en teoretisk og praktisk kloakmestereksamen og varetager alle opgaver, der har med kloaksystemer at gøre. Kloakmesteren varetager bl.a. følgende opgaver:

  • Nyanlægning af kloakrør- og systemer
  • Reparation af kloak
  • Kloakrensning
  • Etablering af højvandslukke
  • Opbygning af nedløbsbrønde, inspektionsbrønde og køkkenbrønde mm.
  • Kloakinspektion
  • Tilslutning til offentlige kloakledninger og stikledninger

Hvornår har man brug for en kloakmester?

Har du mistanke om lækage eller rottekolonier i afløbet, eller har du problemer med tilbagevendende lugtgener, så kan en kloakmester komme ud og undersøge problemet på din grund. Så snart, kloakarbejde inkluderer kloakrør, skal man have en autoriseret kloakmester til at udføre arbejdet. På denne måde garanteres en høj kvalitet og sikkerhed, som kun kan opnås med den rette uddannelse, erfaring og viden på området.