Hvad er faldsikring?

Forklaring af ordet faldsikring

Måske du har en idé om, hvad faldsikring betyder, når du læser ordet, og måske du ikke har. Hvad end du tænker, det betyder, så får du afklaring her. Faldsikring er nemlig en fællesbetegnelse for liner, seler og bælter med mere, som skal sikre, at du ikke falder ned, når du arbejder i højderne. Arbejde i højden skal nemlig altid udføres på sikreste vis, og hvis ikke andet er muligt, er faldsikring en nødvendighed.


Hvem og hvornår skal man bruge faldsikring?

Det er især arbejdsopgaver, der udføres i bygge- og anlægsbranchen, hvor det er nødvendigt at bruge faldsikring eksempelvis ved reparation af tag eller lignende. Du skal være sikret med faldsikring, når højden er 3,5 meter eller over, når du er under 2 meter fra tagets kant. I sådanne tilfælde er det arbejdsgiverens ansvar at sikre, at reglerne i arbejdsmiljølovgivningen overholdes. Derudover er det også dennes ansvar at sikre, at udstyret er lovpligtigt og er blevet gennemgået. Faldsikring skal bruges, når det ikke på anden måde er muligt at sikre arbejdet i højden med stillads, personløfter eller lignende. Da er det nemlig lovpligtigt at bruge faldsikring. Faldsikringsudstyret skal endvidere anvendes under hele arbejdets udførelse, så længe der arbejdes i højden, hvor sikring ikke er mulig på anden vis.  

Faldsikringsudstyr til privatpersoner og virksomheder

Der findes flere forskellige leverandører af faldsikring. Men har du som privatperson, eller har din virksomhed brug for faldsikring, så er Mul10 Prosafe faldsikring et oplagt valg, hvis du mangler kvalitetssikret faldsikring til tagkonstruktioner.