Hvad er brøndboring?

Hvad indebærer en brøndboring?

For de flestes tilfælde er der rimelig god grund til ikke at vide særligt meget om brøndboring, da det ikke er noget, ret mange af os får lavet privat mere. I stedet får vi nu leveret vand fra det lokale vanværk. For andre er det dog alligevel stadig relevant at kende noget til brøndboring, og hvis du vil være selvforsynende med vand, skal du have lavet en privat vandboring, der typisk – og af mange praktiske årsager – vil udforme sig til en brønd.

Basalt set er en brøndboring en vandboring med henblik på at lave en brønd, hvorfra vandet kan bruges, blandt andet til drikkevand.

Krav til brøndboring

Af mange årsager stilles der i Danmark forskellige tekniske krav til både udførsel af selve brøndboringen samt uddannelse til de personer, der står for udførslen. Det betyder altså, at det er nødvendigt at bruge kompetente fagfolk til at udføre din brøndboring. Brøndboringen skal ovenikøbet også godkendes af kommunen. Dette er for at sikre, at brønden bliver ordenligt renset, så drikkevandet ikke på nogen måde bliver forurenet boringsprocessen undervejs. Dertil er der ved private boringer, der anvendes til drikkevand også krav om en årlig indberetning af vandkvalitet med mere.