Brandtætning af vinduer og døre

Brandsikring af egen bolig eller virksomhed kan lyde meget omfattende, og der er også rigtig mange muligheder for at investere i diverse brandsikringsprodukter. Brandtætning på den anden side er ikke så omfattende igen, da brandtætning blot er en tætsluttet fuge, som sikrer at flammer og røg ikke slipper igennem døre og vinduer eller spreder sig fra en brandsektion til en anden. Udover at tilføje en brandtættende fuge kan man også brandsikre sin bolig eller virksomhed på andre måder bl.a. ved at opsætte brandslukkere, klar skiltning af flugtveje og lignende.

Hvorfor er brandtætning vigtigt?

Brandtætning er uhyre vigtigt, da manglende eller utæt brandtætning oftest er årsagen til, at en brand spreder sig hurtigere end normalvis. Dette vil få store konsekvenser for menneskeliv, medføre tab af produktionsanlæg eller maskiner, og decideret blot bidrage til at brandens skader bliver meget mere omfattende end nødvendigvis. Det er derfor en klar anbefaling at alle private såvel som erhvervsdrivende undersøger, hvordan man sikre en ordentlig brandtætning af ens bolig eller virksomhed. Brandtætning er altså både en sikring af medarbejderne samt en måde at sikre og beskytte produktionsanlæg og maskiner også. Alt i alt noget, som en virksomhed ikke har råd til at miste.  

Opsøg professionel vejledning

Når du investerer i brandsikring af din bolig eller virksomhed, er det en god idé at undersøge markedet og få en konsulent ud, der kan fortælle dig, hvor det er vigtigt, at du brandsikrer henne, og hvordan dette kan gøres bedst muligt.  Kontakt derfor altid et professionelt firma, der har erfaring inden for området så som Fuge Madsen, der har over 35 års erfaring med brandtætning.  Når du opsøger professionel hjælp og vejledning, er du desuden også garanteret, at din brandsikring lever op til de gældende lovkrav.